Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který jsme s kolegou Markem Výborným podali ke státnímu rozpočtu. Navýšili jsme tak prostředky na rozvoj a obnovu materiálně technické základny z 25 na 35 milionů korun. Tyto peníze budou použity na rekonstrukce a úpravy stovek kluboven a táborových základen využívaných organizacemi, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež. Programy určené na tyto účely byly v minulosti podfinancované. Řada organizací vzhledem k nedostatku peněz dosud nestihla ani opravit to, co ve zdevastovaném stavu převzala od zrušeného Fondu dětí a mládeže.

Chtěl bych moc poděkovat všem kolegům z koalice i z opozice, kteří ho podpořili a pomohli tak jednoznačně dobré věci.