„Zkušenosti získané v jednotlivých stupních politiky

uplatním při hájení zájmů obyvatel naší země.“

                                                                 

Z mého života

Po vystudování oboru učitelství pro střední školy biologie, zeměpis, geologie Přírodovědecké fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2002 jsem odstartoval svoji profesní dráhu na Základní škole Sokolovská ve Svitavách jako učitel přírodopisu a zeměpisu. Následně v roce 2005 jsem se stal ředitelem této školy. V roce 2008 jsem dokončil studium školského managementu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2006, kdy jsem se stal členem zastupitelstva města Svitavy za Sdružení pro město Svitavy. Po komunálních volbách 2010 jsem se stal starostou města a jsem jím dodnes.

Od roku 2011 jsem členem hnutí Nestraníci, ve kterém nyní zastávám funkci místopředsedy. Za tento politický subjekt jsem v roce 2012 kandidoval pod hlavičkou Koalice pro Pardubický kraj do Zastupitelstva Pardubického kraje, jako zastupitel kraje působím dosud. V letech 2012–2016 jsem zastával funkci předsedy výboru pro regionální rozvoj a evropské fondy a od roku 2016 až do dnešních dní jsem předsedou výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

V rámci osobního růstu jsem v roce 2020 dokončil profesní studium MBA zaměřené
na oblast veřejné správy.

Své zkušenosti z komunální politiky se snažím uplatňovat i v orgánech zastupujících samosprávu. Ve Svazu měst a obcí ČR jsem předsedou školské komise a dále jsem také členem komise pro regionální rozvoj.

Kromě práce pro rozvoj veřejného života se od mládí věnuji práci v turistickém oddílu mládeže Zálesáci Svitavy, dodnes se podílím na organizování táborů, akcí pro veřejnost či rekonstrukci oddílové hájenky ve Svratouchu.

Kromě svého zaměstnání jsem otcem čtyř dětí (15–12–6–1), které jsou zdrojem velkého množství energie. Důležitá je podpora mé ženy, která mě ve všech mých aktivitách neskutečně podporuje.

2015

Cena Přístav

2018

Nejlepší starosta Pardubického kraje 2014–2018

2018

Medaile hejtmana Pardubického kraje