Někdo uprchlíkům z Ukrajiny pomáhá a někdo na jejich neštěstí vysloveně parazituje.

Ve Svitavách jsme se už setkali se dvěma případy, kdy si pracovní agentura přivezla uprchlíky přímo od hranic a bez evidence v krajském asistenčním centru je ubytovává a zaměstnává načerno. Tito lidé pak dostávají jen symbolickou finanční odměnu, zbytek musejí odvádět svým novodobým vykořisťovatelům za jejich „servis“. Chtěli jsme tento jev podchytit na Úřadu práce, kam si tito Ukrajinci chodí pro dávku mimořádné okamžité pomoci. Tam nám ale nemohou pomoci kvůli směrnici GDPR. Navrhovali jsme, aby Ukrajinci podepisovali informovaný souhlas s předáním jejich osobních údajů našemu odboru sociálních věcí. Na to prý ale Úřad práce v tuto chvíli nemá kapacity.

Takže vás všechny prosím: pokud se o nějakém případu podezřelého „humanitárního“ ubytovávání uprchlíků dozvíte, ozvěte se mi.