Změna podmínek dotačních programů na zlepšování infrastruktury škol těsně před vyhlášením výzvy vyvolala obrovské nevole v území. Na dnešním jednání na MMR jsme s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí ČR, prosazovali:

  • změnu míry kofinancování z 25 % na původních 10 %
  • úpravu limitu podaných žádostí 3–50 mil. Kč

Jsem rád, že jsme byli vyslyšeni.