S kolegyní Věrou Kovářovou se dlouhodobě věnujeme zdravému životnímu stylu dětí. A proto jsme v rámci rozpočtu na rok 2023 navrhli přesun 40 mil. Kč, které budou určeny na obědy pro děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách.

Pro takové děti může být oběd ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem denně. Děti získají nejen zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují, ale také budou chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků – právě školní oběd je pro děti důležitou společenskou událostí.