Rybník Rosnička je stále v centru naší pozornosti. Kromě Sváťovy stezky a kvality vody v rybníku řešíme i veřejný prostor. Vloni jsme zadali architektům vyřešení okolí rybníka. Současné lavičky přece jen už pomalu dožívají, kvalita infomačních tabulí je různá, cestní sytém, parkování… to vše je potřeba v tomto území postupně řešit. Po několika sezeních projektového týmu je výsledná studie na světě. Součástí úprav bude i nová zeleň a molo u rybníka. Nyní dojde k dokončení projektové dokumentace a v jednotlivých fázích k samotné realizaci. Tato lokalita si to opravdu zaslouží.