Zlepšujeme podmínky pro všechny, kteří se ochotně, dobrovolně, soustavně, celoročně věnují práci s mládeží. Pozměňovací návrh doplňující postup při úhradě náhrady mzdy nebo platu za pracovní volno související s akcemi pro děti a mládež, který jsem společně s koaličními kolegy předložil, dnes společně s novelou zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve 3. čtení schválila Poslanecká sněmovna.