Sněmovna dnes v rámci novely energetického zákona schválila můj pozměňovací návrh, který ruší ustanovení zakazující plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka. Toto ustanovení do energetického zákona funkčně nepatří, dostalo se do něj poslaneckým přílepkem v roce 2011 a v praxi vyvolávalo jen chaos. Nyní jeho odstranění umožní řádnou aplikaci pravidel obsažených v zákoně o obalech, kde je problematika dostatečně upravena.
Přijetí této změny, kterou jsem prosadil společně s kolegy s dalších koaličních stran, je také vyvrcholením mnohaleté snahy paní senátorky Jaromíry Vítkové napravit tento nevyhovující právní stav, za kterou jí moc děkuji.