Práce s mládeží – dnes jsme s ministrem školství Mikulášem Bekem, kolegou Janem Berkim a zástupci neziskových organizací pracujících s mládeží debatovali o zajištění financí pro jejich činnost. V době rozpočtových škrtů sport „zůstává na svých“, zatímco mládežnické organizace mají podle aktuálního návrhu dostat o 80 milionů méně než v minulém roce. Dosáhli jsme dohody, že budeme hledat způsob, jak tyto prostředky navýšit alespoň o 30 mil. Kč. Všichni chápeme situaci, ve které se státní finance nacházejí, a zároven máme snahu mládeži pomoci.
Věřím proto, že řešení najdeme.