Tohle je naše Jolča. Chodí do deváté třídy, takhle se směje skoro pořád a dnes má ještě o důvod víc: Sněmovna dnes zkrácenou procedurou jednomyslně schválila novelu školského zákona, která přináší digitalizaci přijímaček na střední školy a kterou jsme předložili společně s dalšími kolegy ze školského výboru ze všech parlamentních stran.

Přijímací řízení se zásadním způsobem zjednoduší, zpřehlední, usnadní a zpřívětiví všem zúčastněným. Ruší se podávání zápisových lístků, uchazeči budou přijati do zvolené školy dle svých preferencí a zároveň podle výsledků v přijímacím řízení. Počet podaných přihlášek pro první a druhé kolo přijímacího řízení se zvýší ze dvou na tři. Odpadne období nejistoty uchazečů, jejich rodičů, ale i škol, během kterého nebylo zřejmé, zda uchazeči byli přijati či přijati budou, jestli na školu nastoupí či nikoliv. Vše by mělo začít fungovat již při nejbližších přijímačkách.