Inspirativní cesta po netradičních školách v ČR s řediteli svitavských škol nám otevřela nové obzory v rozvoji našich vzdělávacích institucí.

Svazková škola Přezletice nás okouzlila svou moderní architekturou, prvky pasivní budovy a inovativním stravovacím provozem, pod vedením šéfkuchaře Václava Šmerdy mladšího.

Základní škola Cihelna Roztoky u Prahy nás inspirovala svou architekturou inspirovanou nizozemskými školami a efektivním využitím denního světla. Zavedení funkce plovoucího technického zástupce ředitele je skvělým příkladem efektivního řízení školních provozních záležitostí.

Škola da Vinci v Dolních Břežanech nás nadchla nejen svými prostornými učebnami a školní zahradou, ale i vzděláváním posilujícím osobnostní rozvoj žáků pomocí netradičních vzdělávacích metod.

A nakonec nás zaujala i sportovní hala Dolní Břežany, která svým architektonickým zpracováním a využitím alternativních zdrojů energie představuje příklad udržitelného školního prostředí.

Jsme nadšeni z nových poznatků a připraveni některé prvky v našich školách realizovat.