Jak ten čas běží – už je to dvacet let, co jsme učinili rozhodnutí a koupili si za čtvrt milionu vybydlenou Tučkovu hájenku ve Svratouchu. Cíl byl jasný – využít naší odhodlanosti, energie, všech možných finančních zdrojů, našich kamarádů, abychom vytvořili zázemí pro konání různých akcí pro mládežnické organizace.

Trvalo to opravdu dlouho. Ale pomalu se blížíme do finále. Pro letošní sezónu jsme připravili díky financím od města Svitavy a Pardubického kraje příjemné místo s ohništěm a grilovištěm. S omladinou jsme dnes natřeli úžasné lavičky. Věřím, že se bude toto zázemí všem líbit.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří nám pomohli dosáhnout našeho snu. Pokud byste chtěli prožít víkend na zálesácké hájence, rezervaci je možné provést na www.zalesaci.net