Dnes jsme se dohodli na významném kroku – část přebytku hospodaření za rok 2023 ve výši 300 mil. Kč nebude začleněna do rozpočtu kraje v roce 2024. Místo toho budou tyto finanční prostředky prozatím uloženy ke zhodnocení prostřednictvím bankovních produktů s výhodnou úrokovou sazbou.

Tyto finance jsou rezervovány pro realizaci klíčové investiční akce – modernizaci lůžkového fondu Svitavské nemocnice, prováděnou společností NPK, a.s. Jsem nadšen, že tento projekt získal silnou podporu vedení kraje. Společně směřujeme k modernizovanému a kvalitnímu zdravotnímu zázemí pro naše občany!