Bezpečnost PB lahví

Bezpečnost PB lahví

Sněmovna dnes v rámci novely energetického zákona schválila můj pozměňovací návrh, který ruší ustanovení zakazující plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka. Toto ustanovení do energetického zákona funkčně nepatří, dostalo se do něj poslaneckým...
Pět miliónů pro zoologické zahrady

Pět miliónů pro zoologické zahrady

Dnes ve Sněmovně probíhá 2. čtení státního rozpočtu na příští rok, kdy poslanci podávají pozměňovací návrhy. Po domluvě s Ministerstvem životního prostředí a se souhlasem Ministerstva financí navrhuji v rámci rozpočtu MŽP přesun 5 milionů Kč, kterými se navýší...
Třicet miliónů pro mládež

Třicet miliónů pro mládež

Práce s mládeží – dnes jsme s ministrem školství Mikulášem Bekem, kolegou Janem Berkim a zástupci neziskových organizací pracujících s mládeží debatovali o zajištění financí pro jejich činnost. V době rozpočtových škrtů sport „zůstává na svých“,...
Placené volno pro pracovníky s mládeží

Placené volno pro pracovníky s mládeží

Zlepšujeme podmínky pro všechny, kteří se ochotně, dobrovolně, soustavně, celoročně věnují práci s mládeží. Pozměňovací návrh doplňující postup při úhradě náhrady mzdy nebo platu za pracovní volno související s akcemi pro děti a mládež, který jsem společně s...